Meclis çocuk is.tisma.rına tedbir alıyor: Her türlü is.tism.arı önlemek için araştırma komisyonu kuruluyor

SON HABER

Meclis çocuk is.tisma.rına tedbir alıyor: Her türlü is.tism.arı önlemek için araştırma komisyonu kuruluyor

TBMM Genel Kurulunda, başta ci.nse.l is.tis.ma.r olmak üzere çocuklara yönelik her türlü is.tism.arın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyonun oluşturulması için görüşmeler Genel Kurulda 3 Ocak Salı günü yapılacak.
Çocuklara yönelik is.tism.ar.ın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için görüşmeler Genel Kurulda 3 Ocak’ta yapılacak.

Meclis çocuk istismarına tedbir alıyor: Her türlü istismarı önlemek için araştırma komisyonu kuruluyor

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ederken birleşime ara vererek, siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

Birleşimi yeniden açan Bilgiç, siyasi parti gruplarının, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önergelerini verdiklerini bildirdi.

Söz konusu komisyonun kapsamı hakkında bilgi veren Bilgiç, “Ci.ns.el is.ti.m.ar başta olmak üzere çocuklara yönelik her türlü is.tism.ar.ın engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, ayrıca çocukların temel hak ve özgürlüklerden en üst düzeyde yararlanmaları noktasında karşılaşılan sorunların tespit edilerek, bunlarla ilgili yeni çözüm önerilerinin belirlenmesine ilişkin olmak üzere bir araştırma komisyonu kurulması ortak olarak kararlaştırıldı.” dedi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top