Balıkesir’de i.şk.en.ce çiftliği! Genç kızları kçırıp te.cav.üz edip parmaklarını ke.stil.er

SON HABER

Balıkesir’de i.şk.en.ce çiftliği! Genç kızları kçırıp te.cav.üz edip parmaklarını ke.stil.er

Balıkesir’de esnafı haraca bağlayan ve genç kızlara te.cav.üz eden bir çe.te çökertildi. Çetenin 10 dönümlük çiftliği iş.ke.nce merkezine çevirdiği olayda çet.enin esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp iş.ke.nce yaptıkları ortaya çıktı. Çe.tenin kaçırdıkları kızlara günlerce te.cav.üz ettikleri, döv.dükl.eri ve zorla uy.uştu.ru.cu verdikleri de öğrenildi.
Balıkesir Edremit’te ihbar üzerine harekete geçen ekipler, esnafı haraca bağlayan ve kaçırdıkları kızlara te.cav.üz eden bir çe.teyi çökertti. Çetenin 10 dönümlük çiftliği iş.ke.nce merkezi haline getirdiği olayda kaçırdıkları kızlara günlerce te.cav.üz ettikleri, dö.vdü.kleri ve zorla uy.uştu.ru.cu verdikleri de öğrenildi. Operasyonda çete liderinin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de işkence çiftliği! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

TE.CAVÜZE UĞRADI PARMAKLARI KE.SİL.Dİ
Sabah’ın haberine göre Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir çe.tenin bölgedeki esnafı haraca bağladığı ve ödemeyenlere iş.ke.nce yaptığı ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Bu arada 18 yaşındaki G.A. isimli genç kız, çete üyeleri tarafından “Polis muhbirisin” denilerek kaçırılıp te.cavüze uğradığını, iş.ken.ce.ye maruz kaldığını ve 4 parmağının çete üyeleri tarafından kes.ildi.ğini belirterek şi.kâyet.çi oldu.

te.cavüz etmişti
GENÇ KIZLARI KAÇIRIP GÜNLERCE TE.CAV.ÜZ ETMİŞLER
Çetenin Balıkesir’in Çıkrıkçı köyünde 10 dönümlük arazide çiftlik kurduğu, esnaf ve mağdurları bu çiftlik evine götürüp ele.ktro.şok cihazı ile iş.ke.nce yaptıkları ortaya çıktı. İş.ke.ncel.ere dayanamayan çok sayıda esnafın iş yerlerini çeteye devretmek zorunda kaldığı belirlendi. İşk.enc.eye maruz kaldığı ileri sürülen aralarında 4’ü genç kız, 14 mağdurun k.orkud.an polise gidemediği ortaya çıktı. Çete lideri ve üyelerinin kaçırdıkları kızlara günlerce te.cavüz ettikleri, dö.vdü.leri ve zorla uy.uştur.ucu verdikleri de öğrenildi. Çete üyelerinin da.yak izleri ve iş.kenc.enin videolarını çekerek diğer kadınları te.hdit ettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Balıkesir ve Edremit KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler operasyon için önceki gün düğmeye bastı. Ö.rg.üt üyelerinin kaldığı çiftlik evine baskın düzenlendi. Baskında özel bölmelere saklanmış 14 ta.ba.nca, 21 şarjör, 217 t.banc.a fiş.eği, 17.2 gr es.rar, 13 gra.m me.tamfe.tam.in, 15 sentetik hap, 6 tü.fek, 4 tü.fek şar.jö.rü, 74 tü.fek ka.rtuşu ve çok sayıda cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Çe.te liderinin de aralarında olduğu 8 kişi ev ve işyerlerinde gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 8 kişi adliyeye sevk edildi.

DÖ.VMESİ.NDEN TANIDI
Gözleri bağlanarak örgüt üyeleri tarafından te.cavüze ve iş.kenc.eye uğradığını iddia ederek şikâyetçi olan G.A. (18), örgüt lideri M.S.Y’i sırtındaki ejderha dö.vmes.inden te.şhis etti.

5

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top